Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Γιατί είναι σημαντική η φοίτηση στο νηπιαγωγείο

 
     Ενόψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς που φτάνει είναι σημαντικό να θυμηθούμε συνοπτικά τι είναι αυτό που προσφέρει ο θεσμός του Νηπιαγωγείου  στα παιδιά, την οικογένεια,την κοινωνία,με ποιο τρόπο κάνει τον κόσμο μας καλύτερο...
    Τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης για την ευημερία και την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών είναι πολλαπλά.Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Α/θμια Εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά , ενώ η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική. Κατά την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υπογραμμίζεται η έννοια της διαθεματικής προσέγγισης.Η δυνατότητα,δηλαδή,του παιδιού να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητο ώστε να διαμορφώσει προσωπική άποψη για τα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή και τον κόσμο γύρω του.

  Πιο αναλυτικά,οι δραστηριότητες που οργανώνονται και πραγματοποιούνται στο νηπιαγωγείο πρέπει να 

-Είναι αναπτυξιακά κατάλληλες για την ηλικία των 4 και 5 ετών.
-Θέτουν ρεαλιστικούς στόχους,λαμβάνοντας υπόψιν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των παιδιών.
  • -Σέβονται την πολιτισμική ταυτότητα και γλώσσα όλων των παιδιών.
  • -Ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή,την κοινωνικοποίηση,την αλληλεπίδραση και την συνεργασία μεταξύ παιδιών,εκπαιδευτικών και γονέων.
  • -Προκαλούν το ενδιαφέρον για μάθηση,προάγοντας τη διαθεματικότητα και την οικοδόμηση της γνώσης,ενθαρρύνοτας τα παιδιά να προσφεύγουν σε διάφορες πηγές γνώσης και να χρησιμοποιούν ποικίλο υλικό.
  • -Ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία των παιδιών,δίνουν ευκαιρίες για την εξάσκηση της γνώσης,τη λήψη αποφάσεων,τη δοκιμή και το λάθος,τη λύση προβλημάτων,την κριτική σκέψη.
  • -Ενισχύουν τη δημιουργική έκφραση μέσω του παιχνιδιού,της δραματοποίησης,των εικαστικών,της γραφής.
  • -Υποστηρίζουν τη χρήση της γλώσσας,μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα προφορικού και γραπτού λόγου περιβάλλοντος,αναδεικνύουν το παιχνίδι ως τον πυρήνα όλου του προγράμματος και ενσωματώνουν την τεχνολογία,όπου είναι δυνατόν.
-Πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την αυτονομία του παιδιού και κατ’επέκταση τονώνουν την αυτοπεποίθησή του.Ο  χρόνος αξιοποιείται για παιχνίδι,αλληλεπίδραση και συνεργασία,ενώ παράλληλα προσεγγίζονται έννοιες και αποκτώνται γνώσεις και δεξιότητες με βιωματικό τρόπο μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων ( τήρηση των κανόνων υγιεινής,αυτοεξυπηρέτηση).